Misi, Visi & Moto

VISI


 

Menjadi Universiti Pertahanan primier di rantau ini untuk pendidikan, latihan dan penciptaan ilmu

MISI


 

UPNM komited mencapai kecemerlangan perkhidmatan kepada negara sebagai sebuah universiti pertahanan primier dalam kepimpinan dan pembangunan profesional, penyebaran ilmu pengetahuan dan aplikasi sains pertahanan dan teknologi dan juga penyelidikan polisi

MOTO


 

Kewajipan, Maruah, Integriti

(Duty, Honour, Integrity)

Senarai Induk Dokumen Kualiti Siri 2 2018

  • Manual Kualiti
  • Prosedur Kualiti Operasi
  • Prosedur Kualiti Pengurusan

"Beriltizam membawa UPNM ke arah kecemerlangan dalam bidang pertahanan dan keselamatan bagi memenuhi kehendak pelanggan"