Skop Pelaksanaan

SKOP PELAKSANAAN

 


 

Skop  Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) UPNM ialah Pengurusan Pengajian Akademik dan Latihan Ketenteraan Umum (LKU) yang berasaskan Piawaian MS ISO 9001:2015.  Ia meliputi operasi universiti untuk penyediaan perkhidmatan pengajian akademik dan latihan ketenteraan umum (LKU).

 

Pengecualian aplikasi pelaksanaan SPK ialah:

a.     Perkara 8.6 Kawalan Terhadap Peralatan Pengukuran dan Pemantauan.  Pengecualian terhadap klausa ini adalah kerana peralatan yang digunakan semasa pengajian akademik dan latihan umum adalah bertujuan untuk kefahaman dan pendedahan aplikasi sahaja.

Senarai Induk Dokumen Kualiti Siri 2 2018

  • Manual Kualiti
  • Prosedur Kualiti Operasi
  • Prosedur Kualiti Pengurusan

"Beriltizam membawa UPNM ke arah kecemerlangan dalam bidang pertahanan dan keselamatan bagi memenuhi kehendak pelanggan"