Kuatkuasa/Pelancaran

KUATKUASA / PELANCARAN


 

Sistem Pengurusan Kualiti ini adalah hasil penambahbaikan dari SPK UPNM yang telah dilancarkan sejak Semester I, Julai 2007.  Tarikh kuatkuasa baharu SPK UPNM pada 2018.

Senarai Induk Dokumen Kualiti Siri 2 2018

  • Manual Kualiti
  • Prosedur Kualiti Operasi
  • Prosedur Kualiti Pengurusan

"Beriltizam membawa UPNM ke arah kecemerlangan dalam bidang pertahanan dan keselamatan bagi memenuhi kehendak pelanggan"