Dasar Kualiti

 DASAR KUALITI


 

Beriltizam membawa UPNM ke arah kecemerlangan dalam bidang pertahanan dan keselamatan bagi memenuhi kehendak pelanggan.
 

 

Pengurusan Atasan UPNM hendaklah memastikan Dasar Kualiti adalah sentiasa:
 

a. Bersesuaian dengan hala tuju Pengurusan UPNM.

b. Difahami dan dihayati oleh semua warga UPNM.

c. Dibincangkan dan dikaji semula dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) untuk memastikan kepuasan pelanggan tercapai secara berterusan.

d. Melaksanakan penambahbaikan bagi meningkatkan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) secara berterusan sejajar dengan keperluan semasa SPK bagi MS ISO 9001:2015.

Senarai Induk Dokumen Kualiti Siri 2 2018

  • Manual Kualiti
  • Prosedur Kualiti Operasi
  • Prosedur Kualiti Pengurusan

"Beriltizam membawa UPNM ke arah kecemerlangan dalam bidang pertahanan dan keselamatan bagi memenuhi kehendak pelanggan"